Fot höft och Knäaffischer

Knä plansch illustrerar knäets anatomi med sidledband, korsband, menisker och ben. Ofta hittar du många olika knäillustrationer som förbinder anatomin med vanliga skador och tillstånd. Utöver knä planscher hittar du ben-, höft och fotplanscher här som fokuserar på hela den nedre extremiteten eller bara vristens och fotens anatomi. Vårt sortiment består av planscher / posters i många olika storlekar och på olika språk. 

Letar du efter planscher på ren latin ska du välja någon av de planscherna som har en tysk överskrift. I beskrivningarna av de olika planscherna finns fler detaljer.