Ryggrad affischer

Anatomikarta rygg

Ryggradsplanscher förklarar ryggradens anatomi och ofta även olika vanliga sjukdomar och tillstånd. En plansch / poster över ryggraden är klassiskt för kiropraktorer, fysioterapeuter och andra behandlare att ha för att förklara den generella rygganatomin och för att ge förståelse för hur skador uppstår och förebyggs till sina patienter. Det kan vara underlättande att kombinera en ryggradsplansch med en fysisk ryggradsmodell. 

Här hittar ni ryggradsmodeller