Swehealth erbjuder leasing 

kontakta oss för mer information

Så funkar det

Finansiering via leasing/hyra ger dig som kund valfrihet att använda ditt kapital på ett effektivare sätt. Varför skall man som kund binda upp sitt fria egna kapital i utrustning om det finns möjligheter att avkasta kapitalet bättre i den egna verksamheten?

En form av långtidshyra

Leasing/hyra är en form av långtidshyra där företaget fördelar kostnaden över tid. Svea Ekonomi (Svea) äger produkterna under avtalstiden och ditt företag nyttjar dom. Efter avtalstidens slut köper du loss utrustningen till ett förutbestämt restvärde (i regel 3 – 20 %) av det finansierade beloppet.

Vem kan leasa/hyra utrustning?

I princip alla privata näringsidkare såväl som den offentliga sektorn kan leasa utrustning under förutsättning att de är momsredovisningsskyldiga. Avtalsperioden för leasad utrustning är i normala fall 2 – 5 år

Säkerheten

-Vid finansiering är utrustningen säkerhet för avtalet, du binder inget kapital
-Finansiera upp till 100 procent. ingen kontantinsats, ingen investering.
-Kostnadsredovisning
-Snabbare kostnadsredovisning av investeringen.
-Moms Du behöver inte förskottera moms.
-Inga överraskningar , Leasingkostnaden/hyran är en fast månadskostnad och är lätt att budgetera
-Ingen investering krävs. Du frigör kapital som annars bundits upp i bl.a. utrustning och underhåll och kan istället använda det till att växa din verksamhet.
-Avdragsgillt
-Hela leasing-/hyresavgiften är avdragsgill.
-Ingen bindning
-Du behåller din likviditet och binder inte kapital i utrustningen.

Skatteavdrag

Skatteavdragen blir större för leasing/hyra än för lån, då de samlade avskrivningarna vid låne-finansiering är lägre än de totala hyreskostnaderna under hyresperioden.

För mer info prata med vår leasing ansvarige Yasemin Gultekin

dir: +46 8 470 35 68

mobil: 072 557 45 90

yasemin.gultekin@sveaekonomi.se