Stetoskop

Stetoskop

Hur fungerar ett stetoskop

Stetoskop är ett instrument för att i medicinska sammanhang  lyssna på lyssna på hjärta, lungor och tarmar