Mikroskopisk anatomi

Läran om cellen

Djurceller,DNA celler,genetik, DNA dubbelhelix, en gigantisk DNA-modell, modeller som visar celldelning, både mitos och meios samt kromosommodeller. Dessa modeller gör det lättare att skapa förståelse för genetik av celler i undervisningen.