Bäckenet och könsorganen

Anatomisk modeller där både mannens och kvinnans bäckenanatomi och inkluderar därmed också ofta könsorganen. Bäcken som endast illustrerar benen som ingår i bäckenet kan med fördel användas i födelseförberedels och anatomiundervisning. Undervisning i inkontinens och bäckenbottenträning är de lite mer avancerade bäckenmodellerna som inkluderar blodkärl och nerver relevanta. Swehealth har många olika bäckenmodeller; både de som endast består av bäckenets ben men också de modeller som inkluderar bäckenbottenmuskulaturen, nerver, blodkärl och könsorgan. Alla modellerna är riktigt bra verktyg vid undervisning av bäckenets anatomi.